593 намерени резултата

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Бюджет 2016 г. на Община Раднево

Бюджет 2016 г. на Община Раднево, който може да видите и на http://radnevo.acstre.com/subsection-440-obschinski_byudzhet.html

бюджет
одобрен
одобрен

Бюджет за 2016 година

Бюджет за 2016 година

бюджет
одобрен

Данни за бюджета и разходването му към 30.06.2016 г.

Данни за бюджета и разходването му към 30.06.2016 г.

бюджет
одобрен

Отчет за касово изпълнение на бюджета на община Сърница към 30.06.2016 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета на община Сърница към 30.06.2016 година

бюджет отчет
одобрен

Отчет за изпълнение на бюджет

Отчетни даннни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

икономика