1 намерен резултат

избрани теми:
Икономика и финанси 
избрани етикети:
м. Февруари 
одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Февруари 2019 г.

Месечен отчет на Община Кула за изпълнението на бюджета за 2019 г.

бюджет изпълнение община Кула м. Февруари