594 намерени резултата

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

бюджет касово изпълнение отчет
одобрен
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти

икономика
одобрен

Регистър на общинската собственост

Регистър на общинската собственост

икономика