131 намерени резултата

избрани теми:
Икономика и финанси 
избрани етикети:
бюджет 
одобрен

Данни за бюджета на община Сливен и разходването му

Бюджет на община Сливен за 2016 г. и отчет за изпълнение на бюджета за 2015 г.

бюджет
одобрен

Бюджет на Община Лясковец

Бюджет на Община Лясковец

бюджет
одобрен

Данни за бюджета и разходването му

Отчет за касово изпълнение на бюджета

бюджет разходване
одобрен

Данни за бюджета и отчет за изпълнението му

Бюджет на Община Златарица, приет с Решение на ОбС, приложенията към него и отчет за изпълнението му. Актуална информация за бюджета може да бъде следена на адрес: http://www.zlataritsa.net/budget.html и за отчета на изпълнението му на адрес: http://www.zlataritsa.net/report2018.html

бюджет финанси
одобрен

Отчет на Бюджет 2015 г.

Отчет на Бюджет 2015 г. на община Гърмен

бюджет
одобрен

Бюджет на община Гърмен

Бюджет на община Гърмен 2016 г.

бюджет