1 намерен резултат

избрани теми:
Икономика и финанси 
непроверен

Бюджет на Община град Добрич за 2019 г.

Бюджетът на Община Добрич за 2019 г. е приет с Решение №45-8/29.01.2019 г. на Общински съвет град Добрич

бюджет община Добрич 2019