193 намерени резултати

избрани теми:
Население и социални условия 
одобрен

Регистър на опасните стоки

регистър РМС 214/2016 опасни стоки КЗП
одобрен

Население по статистически райони, възраст, местоживеене и пол

НАСЕЛЕНИЕ нси пол възраст РМС 567/2021 статистически райони местоживеене
одобрен

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Пловдив

институции община Пловдив социални услуги РМС 54/2019
одобрен

Регистър на лицензираните доставчици

доставчици лицензирани регистър социални услуги АКСУ
одобрен

Регистър с постъпили сигнали за деца в риск от Национална телефонна линия за деца

Регистър с постъпили сигнали за деца в риск от Националната телефонна линия за деца 116 111

сигнали РМС 435/2020 ДАЗД постъпили деца риск
одобрен

Регистър на социални институти и услуги

институции община регистър социални услуги РМС 436/2017 РМС 54/2019 Банско
 

Моля изчакайте