181 намерени резултати

избрани теми:
Население и социални условия 
одобрен

Статистика за брой регистрации и дерегистрации по настоящ адрес 2022 г.

Статистика за брой регистрации и дерегистрации по настоящ адрес 2022 г.

РМС 214/2016 МРРБ настоящ адрес регистрации дерегистрации
одобрен

Списък на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по области и общини

комисии местни общини списък области РМС 436/2017 РМС противообществени прояви малолетни непълнолетни
одобрен

Регистър на опасните стоки

регистър РМС 214/2016 опасни стоки КЗП
одобрен

Население по статистически райони, възраст, местоживеене и пол

НАСЕЛЕНИЕ нси пол възраст РМС 567/2021 статистически райони местоживеене
одобрен

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Пловдив

институции община Пловдив социални услуги РМС 54/2019
одобрен

Регистър на лицензираните доставчици

доставчици лицензирани регистър социални услуги АКСУ
 

Моля изчакайте