10 намерени резултати

избрани теми:
Население и социални условия 
одобрен

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ, ДАВАЩИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ, ДАВАЩИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП
2018 г. В ОБЩИНА МАДЖАРОВО.

одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОДОБРЕНИ ПУП

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ, ДАВАЩИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП
2018 г.

одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с увреждане за 2018г.

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с увреждане за 2018г. в община Маджарово.

одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ ЗА
2018 г В ОБЩИНА МАДЖАРОВО.