10 намерени резултати

избрани теми:
Население и социални условия 
одобрен

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ

РЕГИСТЪР НА
ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ ЗА
2 0 1 8 г В ОБЩИНА МАДЖАРОВО.

одобрен

РЕГИСТЪР НА СОЦИАЛНИ ИНСТИТУТИ И УСЛУГИ

СОЦИАЛНИ ИНСТИТУТИ И УСЛУГИ В ОБЩИНА МАДЖАРОВО 2017-2018г.
приемна грижа,личен асистент,домашен помощник,обществена трапезария,домашен социален патронаж,мерки за социално включване.

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в община Маджарово.

одобрен

РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

ОБЩИНА МАДЖАРОВО. ОБЛАСТ ХАСКОВО
РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА
2 0 1 8 г.