123 намерени резултата

избрани теми:
Население и социални условия 
одобрен
одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания - Община Родопи

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания - Община Родопи 09.06.2011г. - 19.03.2019г.

карти за паркиране на хора с трайни увреждания
одобрен

Регистър на доставчиците на социални услуги

Данните са към 29.03.2019 г.

регистър социални социални услуги Агенция за социално подпомагане Регистър на доставчиците на социални услуги
одобрен

Брой на паричните обезщетения за майчинство по териториални поделения на НОИ за периода 2010-2018 г.

В броя на паричните обезщетения за майчинство по териториални поделения на НОИ за периода 2010-2018 г. са включени обезщетенията за бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и обезщетенията на бащите по време на 15-дневния отпуск при раждане и осиновяване на дете по Част първа, Глава четвърта, Раздел II Обезщетения за майчинство на Кодекса за социално осигуряване.

обезщетения за майчинство НОИ бременност и раждане отглеждане на дете до 2-годишна възраст осиновяване