123 намерени резултата

избрани теми:
Население и социални условия 
одобрен

РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

ОБЩИНА МАДЖАРОВО. ОБЛАСТ ХАСКОВО
РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА
2 0 1 8 г.

одобрен

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ, ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ, ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА
2 0 1 8 г. В ОБЩИНА МАДЖАРОВО.

одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ ЗА
2018 г В ОБЩИНА МАДЖАРОВО.