216 намерени резултата

избрани теми:
Население и социални условия 
одобрен

Бюра по труда в България

ДРСЗ - Дирекция "Регионална служба по заетостта"
ДБТ - Дирекция "Бюро по труда"
XML Тагове:
- title - Наименование на ДРСЗ или ДБТ
- city - Населено място
- pk - Пощенски код на населеното място
- address - Пощенски адрес
- director - Директор на структурата
- email - Офицален адрес на електронна поща
- phone - Телефон
- code - Вътрешноведомствен код на структурата (ДРСЗ и ДБТ)
- officeHours - Официално работно време
- longitude - Географска дължина
- latitude - Географска ширина

Агенция по заетостта Бюра по труда Бюро по труда Заетост НПДЗ Работа
одобрен

ВСИЧКИ РЕГИСТРИ НА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАНОВО

ВСИЧКИ РЕГИСТРИ НА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАНОВО

одобрен

Главен регистър на публичната общинска собственост

Главен регистър на публичната общинска собственост

одобрен

Главен регистър на частната общинска собственост

Главен регистър на частната общинска собственост

одобрен

Държавна агенция за закрила на детето

Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги за деца

одобрен