221 намерени резултати

избрани теми:
Население и социални условия 
одобрен

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ

РЕГИСТЪР НА
ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ ЗА
2 0 1 8 г В ОБЩИНА МАДЖАРОВО.

одобрен

Регистър на специализираните институции и социалните услуги услуги в общността

Регистър на специализираните институции и социалните услуги услуги в

одобрен

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността, функциониращи на територията на община Карлово

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността, функциониращи на територията на община Карлово

социалните услуги
одобрен

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността, функциониращи на територията на Община град Добрич

Информацията е актуална към м. март 2019 г.

община Добрич социални услуги специализирани институции
одобрен
одобрен

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Сливен

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Сливен,, актуален към 01.10.2019 г.

институции социални услуги специализирани общността