192 намерени резултати

избрани теми:
Население и социални условия 
одобрен

Регистър на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания

Специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания се вписват в Регистър, воден от Агенцията за хората с увреждания съгласно чл. 29 от ЗИХУ. Условията и редът за вписване се определят в Закона за интеграция на хората с увреждания.

предприятия регистър увреждания хора РМС 436/2017 кооперации АХУ
одобрен

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с увреждания

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с увреждания

паркиране хора с увреждания Баните издадени карти
одобрен

Бракоразводи по статистически райони, области, общини и местоживеене

Брой бракоразводи по области и години

нси области РМС 214/2016 бракоразводи
одобрен

Потребление на основни хранителни продукти и напитки по местоживеене (средно на лице)

Потребление на основни хранителни продукти и напитки средно на лице от домакинството по години

продукти нси РМС 214/2016 основни потребление хранителни
одобрен

Паричен разход по групи разходи и местоживеене

разход разходи нси РМС 214/2016 групи местоживеене паричен
одобрен

Паричен доход по източници на доходи и местоживеене

нси РМС 214/2016 източници местоживеене доходи доход паричен
 

Моля изчакайте