116 намерени резултата

избрани теми:
Население и социални условия 
одобрен

Регистър издадени карти за паркиране на хора с трайни увреждания - Община Грамада

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания от Община Грамада

одобрен

Държавна агенция за закрила на детето

Регистър на лицензираните доставчици на социални услуги за деца

одобрен

Регистър на социални институти и услуги

Регистър на социални институти и услуги, държавно-делегирани дейности в Община Бургас. Допълнителна информация може да бъде получена на адрес: https://www.burgas.bg/bg/info/index/243

бургас дейности делегирани институции община общност регистър социални услуги специализирани
одобрен

Регистър на социалните институции и социалните услуги на територията на община Грамада

Регистър на социалните институции и социалните услуги в община Грамада

социални дейности
одобрен
одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията в община Сливен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията в община Сливен

местни вероизповедания поделения