25 намерени резултати

избрани теми:
Население и социални условия 
избрани етикети:
регистър 
одобрен

Данни за броя на населението по населени места в Р България по постоянен и настоящ адрес 2023 г.

Данни за броя на населението по населени места в Р България по постоянен и настоящ адрес

данни НАСЕЛЕНИЕ регистър РМС 103/2015 МРРБ настоящ постоянен адрес броя
одобрен

Регистър с постъпили сигнали за деца в риск от Национална телефонна линия за деца 2022

Регистър с постъпили сигнали за деца в риск от Националната телефонна линия за деца 116 111

регистър сигнали РМС 435/2020 ДАЗД постъпили деца риск 2022
одобрен

Регистър на опасните стоки

регистър РМС 214/2016 опасни стоки КЗП
одобрен

Регистър на лицензираните доставчици

доставчици лицензирани регистър социални услуги АКСУ
одобрен

Регистър на социални институти и услуги

институции община регистър социални услуги РМС 436/2017 РМС 54/2019 Банско
одобрен

Регистър на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания

Специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания се вписват в Регистър, воден от Агенцията за хората с увреждания съгласно чл. 29 от ЗИХУ. Условията и редът за вписване се определят в Закона за интеграция на хората с увреждания.

предприятия регистър увреждания хора РМС 436/2017 кооперации АХУ
 

Моля изчакайте