5 намерени резултата

избрани теми:
Население и социални условия 
избрани етикети:
Община Разград 
одобрен

Общински регистър на категоризираните туристически обекти

Регистърът воден в Община Разград е актуален към 12.03.2019г.

търговия Община Разград
одобрен
одобрен

Регистър издадени карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистрите водени в Община Разград са по години

транспорт Община Разград ТЕЛК
одобрен

Регистър на местните поделения по вероизповедания

Регистрираните вероизповедания подали заявления в Община Разград.

Община Разград Вероизповедение
одобрен

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността

Регистърът воден в Община Разград е актуален към 15.03.2019г.

социални дейности Община Разград