119 намерени резултата

избрани теми:
Правителство, публичен сектор 
одобрен

Регистър на дейността на областните съвети и комисии

Регистър на дейността на областните съвети и комисии

комисии съвети
одобрен

Общински регистър на категоризирани туристически обекти

Регистър на категоризирани туристически обекти при Община Русе

непроверен

Регистри на подадени декларации по чл. 35 от ЗКОНПИ

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество