185 намерени резултати

избрани теми:
Правителство, публичен сектор 
одобрен

Публичен регистър на лицата, които имат разрешения за ползване на позиция на геостационарна орбита

Регистърът се актуализира ежедневно и за актуална информация може да се следи на адрес: http://crc.bg:8080/dpls/apex/f?p=923:1:830459966410151:EXPAND,82

комисия лица разрешения РМС 214/2016 КРС регулиране съобщения позиция гестационарна орбита
одобрен

Публичен регистър на лицата, които имат разрешения за ползване на радиочестотен спектър

Регистърът се актуализира ежедневно и за актуална информация може да се следи на адрес: http://crc.bg:8080/dpls/apex/f?p=923:1:4321469824849424:EXPAND,7

ползване разрешения регистър РМС 214/2016 КРС радиочестотен спектър
одобрен

Регистър на агломерациите

В Закона за защита от шума в околната среда е предвидено министърът на регионалното развитие да организира създаването и поддържането на регистър на агломерациите. Регистърът се изработва с цел документиране на основните характеристики на агломерациите. Съгласно този закон за агломерации се приемат населените места с население над 100 000 жители. Към момента населените места, които отговарят на това изискване са градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен.

регистър РМС 214/2016 РМС МРРБ Агломерации
одобрен

Публичен регистър на лицата, уведомили комисията за намеренията си да предоставят обществени електронни съобщителни мрежи или услуги (чл.33, ал.1, т.1 от ЗЕС)

Регистърът се актуализира ежедневно и за актуална информация може да се следи на адрес:
http://crc.bg:8080/ords/f?p=923:111:4240424557700723::NO::P111_ADV,P111_REGION_CONTROL,P111_X:0,0,1

лица регистър услуги РМС 214/2016 КРС съобщения предоставяне мрежи
одобрен

Информация от Национален концесионен регистър преди 07.12.2021г.

Пълната информация от текстовите полета може да бъде достъпвана на портала на Националния концесионен регистър

концесии РМС 103/2015
 

Моля изчакайте