185 намерени резултати

избрани теми:
Правителство, публичен сектор 
одобрен

Регистър: „Специализирани малки обекти за дестилиране и Обекти за винопоизводство на малки винопроизводители“

На основание чл. 56 от Закона за акцизите и данъчните складове за регистрираните специализираните малки обекти за дестилиране и обектите за винопроизводство на малки винопроизводители Агенция „Митници“ води регистър, който съдържа следната информация: 1. идентификационен номер на обекта;2. наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на лицето; 3. адрес на обекта; 4. видовете акцизни стоки с код по КН, които могат да бъдат произвеждани; 5. дата на връчване на удостоверението за регистрация; 6. дата на прекратяване на регистрацията. Формата на регистъра се определя с Правилника за прилагане на за акцизите и данъчните складове.

агенция обекти регистър РМС 214/2016 Митници винопроизводство винопроизводители малки
одобрен

Публичен регистър на цените на тютюневи изделия

На основание чл. 6 от Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия регистърът на цените на тютюневите изделия се води по образец, утвърден от директора на Агенция „Митници“, в електронна форма на страницата на Агенция „Митници“ в интернет. В регистъра се вписват: 1. последната регистрирана продажна цена на тютюнево изделие или цена на единична бройка ръчно свити пури, за която има издадено удостоверение за регистрирана цена, както и предходно регистрираната цена; 2. производителят, лицето, което въвежда тютюневи изделия от друга държава членка, или вносителят и притежателят на правото върху търговската марка; 3. датата, от която регистрираната цена става публична; 4. търговската марка; 5. разновидността на продукта; 6. типът на цигарите; 7. размерът на опаковката по дължината на цигарата (за цигарите); 8. описанието на опаковката; 9. броят на късовете в опаковката; 10. дължината на една цигара без филтъра или мундщука; 11. диаметърът на една цигара; 12. максималното съдържание на никотин, катран и въглероден оксид в една цигара; 13. теглото на тютюна в една опаковка тютюн за пушене. Информацията, вписана в регистъра, става публична от момента на връчване на удостоверение за регистрирана цена или за промяна на регистрирана цена, което се издава от директора на Агенция „Митници“ или оправомощено от него лице, като до влизането в сила на съответната регистрирана цена информацията, вписана в регистъра, е предназначена за служебно ползване от митническите органи.

агенция регистър ЦЕНИ Митници тютюневи изделия Агенция "Митници"
одобрен

Регистър на търговските дружества, в които правата на държавата се упражняват от министъра на отбраната към 26.11.2021 г.

Регистър на търговските дружества, в които правата на държавата се упражняват от министъра на отбраната

дружества търговски МО Министерство на отбраната регитър
одобрен
одобрен

Роуминг събития на територията на Република България

Данни за нежелан роуминг на територията на р. България, подадени от потребители на мобилното приложение към сървърите на КРС. Събитията се добавят на седмична база - всеки понеделник сутрин за предходната седмица.

комисия КРС роуминг събития регулиране съобщения РБ
одобрен

История на направените измервания

История на направените измервания през публичен портал на КРС

 

Моля изчакайте