7 намерени резултати

избрани теми:
Правителство, публичен сектор 
одобрен

Публичен регистър за броя крайни ползватели – страна по договор по чл. 227 от ЗЕС ( чл. 33, ал. 1, т. 6 от ЗЕС)

Регистърът се актуализира. За актуална информация може да се следи на адрес:
http://crc.bg:8080/ords/f?p=923:252:2094785569338164::NO::P252_ADV,P252_X:0,0,1

РМС 435/2020
одобрен

Публичен регистър на оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 1 – 3 от ЗПУ

Регистърът се актуализира ежедневно и за актуална информация може да се следи на адрес: http://crc.bg:8080/ords/f?p=923:230:4346859322485057::NO::P230_ADV,P230_REGION_CONTROL,P230_X:0,0,1

регистър услуги РМС 214/2016 оператори КРС неуниверсални пощенски
одобрен

Публичен регистър на предоставените за ползване на предприятията номерационни ресурси

Регистърът се актуализира ежедневно и за актуална информация може да се следи на адрес: http://crc.bg:8080/dpls/apex/f?p=923:1:7376293144859247:CONTRACT,8

предприятия регистър РМС 214/2016 КРС номера номерационни ресурси
одобрен

Публичен регистър на оператори, лицензирани за извършване на услугите по чл. 39 от ЗПУ

Регистърът се актуализира ежедневно и за актуална информация може да се следи на адрес: http://crc.bg:8080/dpls/apex/f?p=923:210:7376293144859247::NO::P210_ADV,P210_REGION_CONTROL,P210_X:0,0,1

лицензирани регистър услуги РМС 214/2016 оператори КРС чл. 39
одобрен

Публичен регистър на лицата, които имат разрешения за ползване на позиция на геостационарна орбита

Регистърът се актуализира ежедневно и за актуална информация може да се следи на адрес: http://crc.bg:8080/dpls/apex/f?p=923:1:830459966410151:EXPAND,82

комисия лица разрешения РМС 214/2016 КРС регулиране съобщения позиция гестационарна орбита
одобрен

Публичен регистър на лицата, които имат разрешения за ползване на радиочестотен спектър

Регистърът се актуализира ежедневно и за актуална информация може да се следи на адрес: http://crc.bg:8080/dpls/apex/f?p=923:1:4321469824849424:EXPAND,7

ползване разрешения регистър РМС 214/2016 КРС радиочестотен спектър
 

Моля изчакайте