1 намерен резултат

избрани теми:
Правителство, публичен сектор 
избрани етикети:
общински съвет 
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет

Върнатите за ново обсъждане Решения на Общински съвет - Разград през мандат 2015г. - 2019г.

общински съвет Община Разград