1 намерен резултат

избрани теми:
Правителство, публичен сектор 
одобрен

Регистър на разрешителни за водовземане

Издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовири публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал.1, т.2, буква „б” на Закона за водите
Издадени разрешителни за водовземане от язовири публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал.1, т.3, буква „а” на Закона за водите

разрешителни за водовземане