116 намерени резултата

избрани теми:
Правителство, публичен сектор 
одобрен

Публичен регистър на разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост

Регистърът воден в Община Разград е актуален към 18.07.2019г.

общинска собственост Община Разград
одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Регистрите водени в Община Разград са по години

Община Разград
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация при Община град Добрич

Включва периода от 24 ноември 2018 г. до 13 март 2019 г.

община Добрич достъп до обществена информация заявления
одобрен
одобрен