119 намерени резултата

избрани теми:
Правителство, публичен сектор 
одобрен

Регистър на заявленията за достър до информация

Регистрите водени в Община Разград са по години

Община Разград Прозрачност
одобрен

Регистър на общинските предприятия

Регистърът воден в Община Разград е актуален към 31.12.2018г.

общинска собственост Община Разград
одобрен

Публичен регистър на разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост

Регистърът воден в Община Разград е актуален към 18.07.2019г.

общинска собственост Община Разград
одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Регистрите водени в Община Разград са по години

Община Разград
одобрен

Подлежаща на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Подлежаща на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

информация корупцията закон за противодействие отнемане незаконно
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация при Община град Добрич

Включва периода от 24 ноември 2018 г. до 13 март 2019 г.

община Добрич достъп до обществена информация заявления