119 намерени резултата

избрани теми:
Правителство, публичен сектор 
одобрен

Регистър на разрешителни за водовземане

Регистър на разрешителни за водовземане

водовземане разрешителни регистър
одобрен

Списък на лицата, на които са издадени разрешителни за ползване на дървесина

Посочени са имената на физическите лица, на които, съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии, през 2017 г. от Дирекция "Национален парк Централен Балкан" са издадени разрешителни за ползване на дървесина в рамките на поддържащите и възстановителните дейности на територията на Национален парк Централен Балкан

ползване на дървесина разрешителни
одобрен
одобрен

Регистър на разрешителни за водовземане

Регистър на разрешителни за водовземане - издават се от Басейнова дирекция "Дунавски регион" гр. Плевен - http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/

разрешителни за водовземане
одобрен

Данни за бюджета и отчет за изпълнението му в Община Годеч

Данни за бюджета и разходването му

Данни за бюджета и разходването му