170 намерени резултати

избрани теми:
Правителство, публичен сектор 
одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА общо за системата и по код за вид плащане - КПУКИ

С цел осигуряване на публичност и прозрачност на изпълнението на бюджета на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/ се публикува информация за дневните плащания в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА). Информацията обхваща извършените плащания за всеки работен ден на ниво първостепенна система и по код за вид плащане в СЕБРА. КПУКИ няма второстепенни разпоредители.

Централни държавни органи
одобрен

РЕГИСТЪР На готвените проекти на Община Доспат към месец май 2016 година

РЕГИСТЪР На готвените проекти на Община Доспат към месец май 2016 година

одобрен

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от подземни води.

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от подземни води. Регистърът се обновява ежемесечно и съдържа информация за територията на поречията на реките Струма, Места и Доспат.

доспат екология и води места МОСВ подземни води разрешителни Струма