112 намерени резултата

избрани теми:
Правителство, публичен сектор 
одобрен
одобрен

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Регистър на подадените декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в Община Разград към 31.03.2019г.

Община Разград ЗПКОНПИ
одобрен

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - община Родопи

одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет "Родопи"

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет "Родопи" 2015г. - 2019г.

Върнати решения общински съвет
одобрен

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва община Струмяни

регистър юридически лица с нестопанска цел
одобрен