161 намерени резултати

избрани теми:
Правителство, публичен сектор 
одобрен
одобрен

Национален класификатор на локализационните единици 2019 г.

Национален класификатор на локализационните единици 2019 г.

одобрен

Регистър на върнатите за обсъждане решения на Общински съвет- Николаево за мандат 2015-2019 г.

Регистър на върнатите за обсъждане решения на Общински съвет- Николаево за мандат 2015-2019 г.

Регистър на върнатите за обсъждане решения на Общински съвет- Николаево за мандат 2015-2019 г.
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж 2019

Регистър на издадените разрешителни за строеж 2019

одобрен

Регистър на обществените поръчки

обществени община поръчки регистър сунгурларе РМС 436/2017