161 намерени резултата

избрани теми:
Правителство, публичен сектор 
одобрен
одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Регистър на одобрените инвестиционни проекти в Община Кнежа

одобрен
одобрен

Общински регистър на категоризирани туристически обекти

Регистър на категоризирани туристически обекти при Община Русе

непроверен

Регистри на подадени декларации по чл. 35 от ЗКОНПИ

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество