159 намерени резултати

избрани теми:
Правителство, публичен сектор 
одобрен
одобрен

Утвърдени по реда на чл. 7в, т. 11 от ЗЕУ проекти за електронно управление и ИКТ

Утвърдени по реда на чл. 7в, т. 11 от ЗЕУ проекти за електронно управление и ИКТ

Government organisation
одобрен
одобрен

Статистика за брой регистрации и дерегистрации по настоящ адрес 2019

Статистика за брой регистрации и дерегистрации по настоящ адрес

одобрен

Справки за изведени чужди граждани от територията на Република България

Справки за изведени чужди граждани от територията на Република България към съседни държави в изпълнение на сключени реадмисионни споразумения

изввеждане реадмисия чужди граждани РМС 436/2017 МВР
одобрен