115 намерени резултата

избрани теми:
Правителство, публичен сектор 
одобрен

Публичен регистър на разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост

Регистърът воден в Община Разград е актуален към 18.07.2019г.

общинска собственост Община Разград
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Списък на издадените разрешителни за строеж

разрешителни за строеж