5 намерени резултата

избрани теми:
Правителство, публичен сектор 
избрани етикети:
разрешителни за водовземане 
одобрен

Регистър на разрешителни за водовземане

Регистър на разрешителни за водовземане - издават се от Басейнова дирекция "Дунавски регион" гр. Плевен - http://www.bd-dunav.org/content/registri/razreshitelni-i-resheniia/

разрешителни за водовземане
одобрен

Регистър на разрешителни за водовземане

Издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовири публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал.1, т.2, буква „б” на Закона за водите
Издадени разрешителни за водовземане от язовири публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал.1, т.3, буква „а” на Закона за водите

разрешителни за водовземане