1 намерен резултат

избрани теми:
Правителство, публичен сектор 
непроверен

Регистри на подадени декларации по чл. 35 от ЗКОНПИ

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

Моля изчакайте