5440 намерени резултати

одобрен

регистър разрешителни за водовземане

водовземане община разрешителни регистър смолян РМС 436/2017
одобрен

Регистър одобрените проекти до 31.12.2020

Регистър одобрените проекти до 31.12.2020

Драгоман община одобрени проекти регистър РМС 54/2019