5771 намерени резултати

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет от 01.04.2021 г.

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

бюджет второстепенни община разпоредители РМС 436/2017 Чирпан
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет за 2020 г.

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

бюджет второстепенни община разпоредители списък РМС 436/2017 Чирпан
одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината

водовземане заустване община разрешителни регистър РМС 435/2020 Севлиево
одобрен

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП

административни актове издадени община одобрени пуп РМС 54/2019 Севлиево
одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на Община Роман

Община Роман няма издадени разрешителни за водовземане и заустване.

водовземане заустване Община Роман разрешителни регистър Роман РМС 435/2020