4652 намерени резултата

одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж от Община Ямбол, актуален към 30.06.2019 г.

община разрешителни строеж Ямбол
непроверен

СПИСЪК на детските градини в Област Габрово

Списък на детските градини в Област Габрово за учебната 2018/2019г.

одобрен

СПИСЪК на училищата в Област Габрово

СПИСЪК на училищата в Област Габрово за учебната 2018/2019г.