2366 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър за издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания за община Гърмен

Регистър за издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания за община Гърмен

карти община паркиране трайни увреждания хора РМС 436/2017 Гърмен
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

Регистър на заявленията за достъп до информация

достъп заявления ЗДОИ информация община регистър РМС 436/2017 Гърмен
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж за 2016 г.

община разрешителни регистър строеж РМС 214/2016 Гърмен
одобрен

Регистър на дейността на областните комисии и съвети - Софийска област

В публикуваните по-долу регистри ще откриете информация за областните комисии и съвети към Областния управител на Софийска област и към Областния съвет за развитие на Софийска област.
Допълнителна информация за дейността на областните комисии и съвети към Областния управител на Софийска област и към Областния съвет за развитие на Софийска област (заповеди за определяне на състав, протоколи от проведени заседания и др.) може да бъде намерена на официалния сайт на Областна администрация на Софийска област: https://sofoblast.egov.bg/ , в раздел "Kомисии и съвети".

комисии комисии Софийска област областни съвети Регистър на дейността на областните комисии и съвети - Софийска област Софийска област РМС 436/2017
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

Регистър на заявленията за достъп до информация на Община Банско

достъп заявления ЗДОИ информация община регистър РМС 436/2017 Банско
одобрен

Регистър на имотите с държавна собственост на територията на Софийска област

РЕГИСТЪР НА ИМОТИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ с предоставени права за управление върху същите на Областния управител на Софийска област, на основание чл.18, ал. 1 от Закона за държавната собственост

държавна собственост имоти Регистър на имотите с държавна собственост на територията на Софийска област Софийска област РМС 214/2016
 

Моля изчакайте