110 намерени резултати

избрани теми:
Население и социални условия 
одобрен

Статистика за брой регистрации и дерегистрации по настоящ адрес 2022 г.

Статистика за брой регистрации и дерегистрации по настоящ адрес 2022 г.

РМС 214/2016 МРРБ настоящ адрес регистрации дерегистрации
одобрен

Списък на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по области и общини

комисии местни общини списък области РМС 436/2017 РМС противообществени прояви малолетни непълнолетни
одобрен

Регистър на опасните стоки

регистър РМС 214/2016 опасни стоки КЗП
одобрен

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Пловдив

институции община Пловдив социални услуги РМС 54/2019
одобрен

Регистър на лицензираните доставчици

доставчици лицензирани регистър социални услуги АКСУ
одобрен

Регистър с постъпили сигнали за деца в риск от Национална телефонна линия за деца

Регистър с постъпили сигнали за деца в риск от Националната телефонна линия за деца 116 111

сигнали РМС 435/2020 ДАЗД постъпили деца риск
 

Моля изчакайте