65 намерени резултати

одобрен

Регистър за категоризираните туристически обекти в Община Николаево 2021

категоризирани обекти община регистър туристически РМС 436/2017 2021 Николаево
одобрен

Регистър на земеделските земи – общинска собственост, отдадени под наем/аренда 2021 г.

Регистър на земеделските земи – общинска собственост, отдадени под наем/аренда 2021 г.

аренда земеделски земи наем община регистър РМС 214/2016 Николаево
одобрен

отчет за касово изпълнение на бюджета за 2021 г. на Община Николаево

отчет за касово изпълнение на бюджета за 2021 г. на Община Николаево

бюджет изпълнение касово община отчет регистър РМС 54/2019 Николаево
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в режим на етажна собственост 2021 г.

Регистър на сдруженията на собствениците в режим на етажна собственост 2021 г.

етажна община регистър сгради сдружения собственици собственост РМС 436/2017 Николаево
одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена на територията на Община Николаево за 2021 г.

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена на територията на Община Николаево за 2021 г.

детски градини звена обслужващи община регистър училища РМС 436/2017 Николаево
одобрен

Регистър на домашните и безстопанствени кучета за 2021 г.

Регистър на домашните и безстопанствени кучета за 2021 г.

безстопанствени домашни кучета община регистър РМС 436/2017 Николаево
 

Моля изчакайте