86 намерени резултати

одобрен
одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2022г.

бюджет изпълнение касово община регистър РМС 54/2019 Провадия
одобрен

Регистър на допуснати изменения на ПУП - ПРЗ, ПУП - ПП, ПУП - ПЗ, ПУП - ПР - 2022г.

изменения ипуп община пуп регистър РМС 436/2017 Провадия дпуснати
одобрен

Издадени разрешителни за ползване на воден обект - язовири публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал.1, т.3, буква „б” на ЗВ

Воден издадени обект община общинска ползване публична разрешителни собственост язовири РМС 54/2019 Провадия
одобрен

Регистър на ЗДОИ за 2021г.

Регистър на заявленията за достъп до информация

достъп заявления ЗДОИ информация община регистър РМС 436/2017 Провадия
одобрен

Публичен регистър на декларациите за имущество и интереси в Община Провадия за 2021г.

информация община регистър ЗПКОНПИ публикуване РМС 54/2019 Провадия подлежаща
 

Моля изчакайте