64 намерени резултати

одобрен

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии за 2020 година

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии за 2020 година

община регистър смолян средства компенсация автобусни линии нерентабилни изразходени РМС 54/2019
одобрен

Регистър на социалните институти и услуги

Регистър на социални институти и услуги

институти община регистър смолян социални услуги РМС 436/2017
одобрен

Списък на издадените общи административни актове на Община Смолян

Списък на издадените общи административни актове на Община Смолян

административни актове община регистър смолян общи РМС 436/2017
одобрен

Регистър на търговски дружества с общинско участие

Общински дружества, в които община Смолян има дялово участие

дружества община общинско регистър смолян търговски участие РМС 436/2017
одобрен

Списък на издадените общи административни актове на Община Смолян

Списък на издадените общи административни актове на Община Смолян

административни актове издадени община смолян списък общи РМС 436/2017
одобрен

Регистър на търговски дружества с общинско участие

Общински дружества, в които община Смолян има дялово участие

дружества община общинско регистър смолян търговски участие РМС 436/2017
 

Моля изчакайте