6999 намерени резултати

одобрен

Регистър на Разрешителни за търговска дейност на открито в Община Асеновград

Регистърът съдържа само действащите разрешителни за търговия на открито към датата посочена в ресурса. Прекратени и документи с изтекъл срок на действие не се визуализират

търговия на открито
одобрен

Регистър на Разрешителни за Рекламно-информационни елементи на община Асеновград

Регистърът съдържа само действащите разрешителни за рекламни елементи към датата посочена в ресурса. Прекратени и документи с изтекъл срок на действие не се визуализират!

реклама
одобрен

Регистър на наемна дейност на общинска собственост на Община Асеновград

Съдържа действащите договори за наем на помещения, павилиони и терени общинска собственост към датата обявена в ресурса.

общинска собственост
одобрен

Регистър на Договорите за земеделски земи в Община Асеновград

актуален към датата, посочена в ресурсите

земеделска земя общинска собстевнист
одобрен

Списък на определените и нотифицирани технически служби за одобряване типа на нови превозни средства (ПС) и индивидуално одобряване на нови ПС

Списък на определените и нотифицирани технически служби за одобряване типа на нови превозни средства (ПС) и индивидуално одобряване на нови ПС.

одобряване типа на нови превозни средства
одобрен

Реализиран прием на ученици след завършен 7 клас в област Монтана

Утвърден прием на ученици в държавните и общинските училища по профили, професии и специалности след 7 клас

 

Моля изчакайте