6998 намерени резултати

одобрен

Регистър на пчелин и пчелни семейства в Община Брезово

Подробен регистър на пчелин и пчелни семейства в Община Брезово

община пчелини пчелни регистър семейства РМС 436/2017 Брезово
одобрен

Регистър на даренията към Община Брезово

Подробен регистър на направените дарения към Община Брезово от 2016 година до момента

дарения община регистър РМС 436/2017 Брезово
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общинския Съвет

Върнатите за ново обсъждане решения на Общинския Съвет от 2016г. до момента

върнати ново обсъждане общински регистър решения съвет РМС 436/2017
одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив техника по видове

Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив земеделска, горска техника и машини за земни работи към 30.04.2022 година.

горска горска техника земеделска земеделска техника земни работи машини машини за земни работи одз Пловдив РМС 214/2016
одобрен

Регистър на разрешителните за строеж на Община Брезово

Регистър с издадените от община Брезово разрешителни за строеж

община разрешителни регистър строеж РМС 214/2016 Брезово
одобрен

Химично състояние на повърхностните водни тела

Химично състояние на повърхностните водни тела попадащи на територията на БДДР за циклите на ПУРБ

състояние басейнова дирекция БД повърхностни водни тела район химично ДР Дунавски
 

Моля изчакайте