190 намерени резултати

избрани етикети:
собственост 
одобрен

Регистър на имотите - частна държавна собственост

държавна имоти кюстендил област регистър собственост частна РМС 214/2016
одобрен

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имот – общинска собственост – община Първомай – 2022 г.

Публични регистри на община Първомай

имоти община общинска разпоредителни регистър сделки собственост РМС 436/2017 Първомай
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

етажна община регистър режим сгради сдружения собственост РМС 436/2017 Търговище