1419 намерени резултати

избрани етикети:
РМС 436/2017 
одобрен

Регистър на рекламно информационните елементи

Регистър на рекламно информационните елементи

елементи община регистър рекламно информационни РМС 436/2017 Казанлък
одобрен
одобрен

Регистър за категоризираните туристически обекти в Община Николаево 2021

категоризирани обекти община регистър туристически РМС 436/2017 2021 Николаево
одобрен

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имот – общинска собственост – община Първомай – 2022 г.

Публични регистри на община Първомай

имоти община общинска разпоредителни регистър сделки собственост РМС 436/2017 Първомай
одобрен

Регистър на допуснати изменения на ПУП - ПРЗ, ПУП - ПП, ПУП - ПЗ, ПУП - ПР - 2022г.

изменения ипуп община пуп регистър РМС 436/2017 Провадия дпуснати