468 намерени резултати

избрани етикети:
РМС 54/2019 
одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

местни община регистър вероизповедания поделения РМС 54/2019 Козлодуй
одобрен

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - от органа по избора

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - от органа по избора

информация община регистър ЗПКОНПИ публикуване РМС 54/2019 Козлодуй подлежаща
одобрен

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва община Козлодуй

лица нестопанска община цел юридически РМС 54/2019 Козлодуй
одобрен
одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2022г.

бюджет изпълнение касово община регистър РМС 54/2019 Провадия