6300 намерени резултати

одобрен
одобрен
одобрен

Списък на училищата с гимназиален етап в област Видин - 2020/2021 учебна година

Списък на средните училища в областта

видин руо списък средни училища РМС 214/2016
одобрен

Списък на училищата-общообразователни, професионални, специални и по изкуства за учебната 2014-2015 г. - към 05.02.2015 г.

Списък на училищата - общообразователни, професионални, специални и по изкуствата  учебната 2014/2015 година - към 05.02.2015 г.

регистър училища РМС 214/2016 мон изкуства
одобрен

Списък на училищата, ДГ, ЦПЛР и СОЗ в област Монтана към 15.09.2017 г.

Списък на училищата, детските градини, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализирани обслужващи звена за учебната 2017/2018 г. в област Монтана към 15.09.2017 г.

образавание
одобрен
 

Моля изчакайте