6242 намерени резултати

одобрен
одобрен
одобрен

Справка за броя на децата и учениците по групи и класове в началните, основните, обединените, средните училища, профилираните гимназии, професионалните гимназии, училищата по изкуствата и по културата, спортните, духовните, специалните училища и училищата към местата за лишаване от свобода

Справка за броя на децата и учениците по групи и класове в началните, основните, обединените, средните училища, профилираните гимназии, професионалните гимназии, училищата по изкуствата и по културата, спортните, духовните, специалните училища и училищата към местата за лишаване от свобода

профилирани справка средно ученици училища РМС 214/2016 мон деца брой групи начални основни специални класове
одобрен

Справка за броя на групите и паралелките в началните, основните, обединените, средните училища, профилираните гимназии, професионалните гимназии, училищата по изкуствата и по културата, спортните, духовните, специалните училища и училищата към местата за лишаване от свобода

Справка за броя на групите и паралелките в началните, основните, обединените, средните училища, профилираните гимназии, професионалните гимназии, училищата по изкуствата и по културата, спортните, духовните, специалните училища и училищата към местата за лишаване от свобода

одобрен

Справка за броя на децата в групите в детските градини

Справка за броя на децата в групите в детските градини

градини детски справка РМС 214/2016 мон групи броя децата
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

9. Регистър на заявленията за достъп до информация

достъп заявления ЗДОИ информация община регистър РМС 436/2017 Балчик
 

Моля изчакайте