354 намерени резултати

избрани теми:
Икономика и финанси 
одобрен

Списък с индивидуалните плащания в системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) за периода след 05.06.2006 г.

Списък с индивидуалните плащания в системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) за периода след 05.06.2006 г.

бюджетни плащания себра МВР РМС 406/2022 разплащания индивидуални електронни
одобрен

Списък с индивидуалните плащания в системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) за периода след 05.06.2006 г.

Списък с индивидуалните плащания в системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) за периода след 05.06.2006 г.

бюджетни себра МО Министерство отбраната РМС 406/2022 разплащания
одобрен

Списък с индивидуалните плащания в системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) за периода след 05.06.2006 г.

Списък с индивидуалните плащания в системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) за периода след 05.06.2006 г.

себра РМС 406/2022 ДКСИ
одобрен
одобрен

Договори и изменения на договори - 2021 (информация от РОП)

Информация за сключени договори, изменения през техния срок на изпълнение и проведени конкурси за проекти, публикувана в Регистъра на обществените поръчки (РОП) в периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. Договорите са сключени в резултат на обществени поръчки, обявени в РОП преди задължителното използване на националната платформа за електронно възлагане ЦАИС ЕОП.

агенция договори изменения обществени поръчки регистър РМС 214/2016 АОП
одобрен

Договори и изменения на договори - 01.01.2022 - 31.03.2022 (информация от ЦАИС ЕОП)

договори изменения обществени поръчки регистър РМС 214/2016 РМС 103/2015 АОП ЦАИС ЕОП
 

Моля изчакайте