57 намерени резултати

одобрен

Бюджет на Община град Добрич за 2019 г.

Бюджетът на Община Добрич за 2019 г. е приет с Решение №45-8/29.01.2019 г. на Общински съвет град Добрич

бюджет добрич община РМС 214/2016 РМС 54/2019
одобрен

Второстепенни разпоредители с бюджет при Община Добрич

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет при Община град Добрич за 2017 г.

второстепенни разпоредители разпоредители с бюджет община Добрич
одобрен

Второстепенни разпоредители с бюджет при Община Добрич 2018 г.

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет при Община град Добрич за 2018 г., съгласно Решение № 30-5/30.01.2018 г. на ОбС за приемане на бюджета на Община Добрич за 2018 г.

второстепенни разпоредители община Добрич второстепенни разпоредители с бюджет
одобрен

Държавен план-прием за средните училища в Община Добрич

Утвърден и реализиран държавен План-прием за професионалните училища, профилираните гимназии и средните училища за учебната 2017/2018 г. в Община град Добрич

държавен план-прием
одобрен

Отчет за изпълнение на бюджета към 30 април 2017

Отчет за изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 30.04.2017 г.

бюджет община Добрич отчет
одобрен

Отчет за изпълнение на бюджета към 30 септември 2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община град Добрич към 30 септември 2017 г.

изпълнение на бюджета отчет на бюджета
 

Моля изчакайте