82 намерени резултати

одобрен

Бюджет 2017 г.

Бюджет 2017 г.

бюджет
одобрен

Бюджет 2020 г.

бюджет община регистър РМС 214/2016 Куклен
одобрен

Бюджет 2021 г.

Данни за бюджета и разходването му

бюджет община регистър РМС 214/2016 Куклен
одобрен

Главен регистър за публична общинска собственост

Регистър за публична общинска собственост актуализиран към 28.03.2019г.

община общинска регистър собственост РМС 436/2017 Куклен
одобрен