58 намерени резултати

одобрен

Главен регистър на общинската собственост

главен община общинска регистър собственост РМС 436/2017 Провадия
одобрен

Главен регистър на общинската собственост 2021г.

главен община общинска регистър собственост РМС 436/2017 РМС 214/2016 Провадия
одобрен

Главен регистър на общинската собственост 2021г.

община общинска регистър собственост РМС 436/2017 Провадия
одобрен
одобрен
одобрен

Държавен план - прием за учебната 2021 - 2022 година

Държавен план-прием за гимназиите на територията на общината

държавен община план прием РМС 436/2017 Провадия
 

Моля изчакайте