56 намерени резултати

одобрен

Главен регистър на имоти актувани през 2021 г.

имоти община регистър РМС 436/2017 Самуил
одобрен

Главен регистър на общинската собственост за 2020

община общинска регистър собственост РМС 436/2017 РМС 214/2016 Самуил
одобрен

Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в населените места

Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в населените места

данни маршрутна мрежа община промени разписания РМС 214/2016 Самуил
одобрен

Държавен план - прием на гимназиите в Община Самуил

гимназии държавен община план-прием РМС 436/2017 Самуил
одобрен

Общински регистър на категоризираните туристически обекти

Регистър на категоризираните туристически обекти - 2020

категоризирани обекти община регистър туристически РМС 436/2017 Самуил
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост Самуил.

имоти община общинска разпоредителни сделки собственост РМС 436/2017 Самуил
 

Моля изчакайте